Odevzdání prací

Český jazyk a literatura pro sekundu

Český jazyk pro třídu 4Š6

1) Literatura 1.roč. :

a) starověká literatura

b) středověká literatura

c) humanismus a renesance

d) barokní literatura

e) klasicismus, osvícenství

f) preromantismus

g) národní obrození

2) Mluvnice:

zvuková stránka jazyka

3)Pravopis

4) Sloh


Literatura 2.roč.

Romantismus ve světové literatuře

Romantismus v české literatuře