Referáty z řecké i římské mytologie, na města - bohy - hrdiny.

Referáty studentů na místa v Itálii, která budeme společně procházet.

základní prezentace antického - zvl. řeckého - výtvarného umění, období, plastika, architektura

Práce studentů - výklad odborných pojmů z řečtiny, ev. latiny.

výběr klasických autorů a textů z jejich děl pro vyšší cyklus